본문 바로가기

SelfTest

Bảng kiểm tra độ trầm cảm
(Center for Epidermiological Studies-Depression Scale; CES-D)

giới tính : tuổi tác : khu vực : E-mail :
Hạng mục Rất hiếm
(ít hơn 1 ngày)
Thỉnh thoảng
(1~2 ngày)
Thường xuyên
(3~4 ngày)
Luôn luôn
(5~7 ngày)
1.Cảm thấy khó chịu và phiền toái với những việc nhỏ nhặt không đáng thường ngày.
2. Không muốn ăn mà cũng không thèm ăn
3. Dù có được ai đó giúp đỡ thế nào đi chăng nữa cũng không thể bỏ được tâm trạng buồn chán.
4. Làm việc gì cũng rất khó tập trung.
5. Tôi đã sống tương đối tốt
6. Trầm cảm một cách đáng kể.
7. Cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi việc.
8. Cảm thấy tương lai ảm đạm.
9. Tôi có suy nghĩ cuộc đời tôi từ trước đến nay là một sự thất bại.
10. Tôi cảm thấy dù ít đi chăng nữa tôi cũng có năng lực bằngnhư những người bình thường.
11. Không ngủ được (Khó ngủ).
12. Cảm thấy sợ hãi.
13. Tôi ít nói hơn so với thường ngày.
14. Tôi cảm thấy mình là người cô độc trên thế gian này.
15. Cuộc sống đối với tôi không có bất mãn lớn nào cả.
16. Tôi cảm thấy mọi người đối sự với tôi rất lạnh lùng.
17. Đột nhiên bật khóc.
18. Trong lòng cảm thấy buồn.
19. Cảm giác như mọi người rất ghét tôi.
20. Không dám làm việc gì hết.